ACASĂ

CladireAceasta este pagina oficială a Liceului Teologic Penticostal Logos Timişoara. Ne propunem ca astfel să informăm pe cei interesaţi cu privire la viaţa spirituală, mediul educogen şi cultura instituţională a şcolii. De asemenea reprezintă o sursă de informare la zi pentru elevi, părinţi şi profesori asupra evenimentelor.

Misiunea liceului: crearea climatului spiritual și educativ pentru integrarea tinerilor din școala noastră în societate, în comunitatea religioasă și pe piața muncii conform cu specializarea la ieșirea din sistem.

Viziunea școlii: formarea și educarea tinerilor în conformitate cu filozofia creștină asupra educației și cu idealul educațional al societății românești. Viața școlii a adunat peste 4.000 de roade ale educației creștine, după numărul absolvenților din acești ani, Liceul Teologic Penticostal Logos, dezvoltând toate nivelele de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal.

Logos Timișoara înseamnă: prima școală creștină din Cultul Creștin Penticostal din România; prima grădiniță creștină; pentru prima dată, Biblia devine obiect de învățământ și disciplină de bacalaureat; prima implicare în predarea Religiei în școală; primele programe școlare pentru disciplinele teologice și religie și nu în ultimul rând primele manuale de Religie.